NDT,Bobath-peruskurssi

Oulu , Suomi

NDT, BOBATH – PERUSKURSSI  (A-taso) Oulussa 2016-2017 Koulutuskokonaisuus CP-vamman ja sen kaltaisten oireyhtymien vaikutuksesta lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen. Kurssi on oppimisprosessi, jonka aikana terapeutin analysointi- , reflektointi- ja terapiataidot sekä kliininen päättelykyky lisääntyvät NDT, Bobath-konseptin ja nykyisen hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti.  Kurssin pituus on 10 viikkoa, viidessä jaksossa. 1. jakso 3 - 14.10.2016 2. jakso 21.11. – 2.12.2016 3. jakso 16. - 27.1.2017    4. jakso 13. - 24.3.2017 5. jakso 8. - 19.5.2017 Jaksojen välissä on koulutukseen liittyvää itsenäistä työskentelyä Kohderyhmä: Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit. Kurssille mahtuu 24 osallistujaa. […]

Nancy Hylton kou­luttaa Hel­sin­gissä ala­raa­jo­jen­tuen­nasta 14-15.10.2016

Helsinki , Suomi

Nancy Hylton kouluttaa Helsingissä alaraajojentuennasta 14-15.10.2016 1.päivä: General Didactic information about Dynamic Orthotics and specific information about fabrication process for DAFOs and DFOs Luento milloin alaraajan tuet ovat tarpeen henkilöillä, joilla on neurologinen vamma, esim. CP-vamma. Saadaan tietoa tukien valinnasta, hyödyistä ja niiden valmistamisesta sekä ymmärrystä siihen miten tuennalla voidaan vaikuttaa yksilön liikkumiseen. 2.päivä: Workshop with demos and practicum Demo ja dynamic FO:n valmistaminen pareittain.  Opetuskieli on Englanti Hinta: ​1.päivä […]

NDT-Bobath Presc­peech Course

Varsova , Puola

NDT – BOBATH PRESPEECH COURSE (advanced NDT-Bobath course)  22.10.2016 – 29.10.2016(64 did. hours)   The NDT-Bobath pre-speech course is an advanced NDT-Bobathcourse that provides and deepens the knowledge of the participants concerning topics on pediatric dysphagia (evaluation and management), respiration, phonation, articulation and communication in infants and children with cerebral palsy or other neuromuscular involvement. Participants should be certified speech […]

Koulutuspäivät/​ NDT-Tera­peutti, kuka kehittää työtäsi?

Hämeenlinna Hämeenlinna, Suomi

Koulutuspäivät 8- 9.11.2016 Hämeenlinnassa NDT-TERAPEUTTI,  KUKA KEHITTÄÄ TYÖTÄSI? ( B-tason koulutus) Hinta 370 € Koulutuspäivien tarkoituksena on pysähtyä pohtimaan työotteen kehittymisen keinoja ja mahdollisuuksia. Mikä merkitys terapiatyön kehittämisellä on ja kenellä on siitä vastuu? Lisäksi koulutuspäivien aikana keskustellaan NDT, Bobath-lähestymistavan nykytilanteesta tavoitteena NDT:hen liittyvien käsitteiden selventyminen ja syveneminen terapeuteille ja sitä kautta muille asiasta kiinnostuneille. Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2016 mennessä: […]

Manu­aa­lisen terapian mah­dol­li­suudet CP-vam­maisen terapiassa

Oulu , Suomi

Koulutusta lasten kanssa työskenteleville: MANUAALISEN TERAPIAN MAHDOLLISUUDET CP-VAMMAISEN TERAPIASSA Koulutus sisältää teoriaa rangan ja raajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, käytännönharjoituksia nivelten mobilisoivasta käsittelystä ja lihasvenytyksistä sekä demonstraatioita CP-vammaisten terapiasta. Aika: 8-10.2.2017 ja 30-31.3.2017 Paikka: Oulu Tavoite: Kurssilainen oppii hyödyntämään manuaalisen terapian keinoja CP-vammaisen terapiassa ottaen huomioon jokaisen vammaisen yksilölliset ominaisuudet. Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit ja muut […]

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys - mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18kk)

Jyväskylä, Cygnaeustalo Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä, Suomi

LAPSEN SENSOMOTORINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIKKUMISTA (0-18KK) (Johdanto-taso)   Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. Se antaa myös tietoa parhaaseen mahdolliseen ohjaamiseen silloin, kun […]

Altaalla har­joittelu lapsen kanssa

Oulu, Myllytullinkatu 7 Myllytullinkatu 7, Oulu, Suomi

Koulutusta lasten kanssa työskenteleville: Altaalla harjoittelu lapsen kanssa (johdantotaso) Miten harjoittelen lapsen kanssa altaassa? Kuinka harjoittelussa voin ottaa huomioon lapsen kuntoutuksen tavoitteet ja edistää niitä allastyöskentelyssä? Mitä etuja on vedestä elementtinä? Miten käytän harjoittelussa NDT/Bobath lähestymistavan mukaisia harjoitteita ja hyödynnän fasilitaation osaamista? Aika: 28.-29.8.2017 Paikka: Tervaväylä, Lohipadon yksikkö Myllytullinkatu 7, Oulu Tavoite: Oletko valmis kurkkaamaan pinnan […]

NDT/­Bobath- vauvakurssi

Oulu , Suomi

Koulutusta lasten kanssa työskenteleville: NDT/Bobath -vauvakurssi C TASON koulutus    ​I jakso: 20-29.11.2017  II jakso: 8-16.1.2018   Kurssille osallistuminen edellyttää NDT/Bobath -peruskurssin suorittamista ja mielellään  kahden vuoden työskentelyä sen jälkeen lasten parissa.   Paikka: Oulu   Tavoite: Kehittyä vauvaikäisen terapiataidoissa.   Kohderyhmä: Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit Osallistujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsen.  Jos et vielä ole jäsen, hae jäsenyyttä […]

Miten vauva har­joit­telee NDT/ Bobath -vauvaterapiassa?

Helsinki , Suomi

Miten vauva harjoittelee NDT/ Bobath -vauvaterapiassa?   C – tason koulutus NDT/Bobath – vauvakurssin käyneille  Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kehittyy vauvaikäisen kanssa työskennellessään ohjaamaan vauvan harjoittelua niin, että vauva on aktiivinen ja voi oppia uusia taitoja. Koulutukseen liittyen osallistujat laativat etukäteistehtävän, jossa kuvatallenteella näkyy vauvaikäisen (1–18 kk) poikkeavaa liikkumista ja lyhyesti jokin terapiatilanne, jossa […]

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys - mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18KK)

Helsinki , Suomi

Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. Se antaa myös tietoa parhaaseen mahdolliseen ohjaamiseen silloin, kun kehitys ei […]

Manu­aa­lisen terapian mah­dol­li­suudet CP-vam­maisen terapiassa

Tampere Tampere, Suomi

Koulutus sisältää teoriaa rangan ja raajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, käytännönharjoituksia nivelten mobilisoivasta käsittelystä ja lihasvenytyksistä sekä demonstraatioita CP-vammaisten terapiasta. Aika: 21.-23.3.2018 ja 19.-20.4.2018 Paikka: Tampere, Fysios Terapia-team Oy:n tilat, Pyhäjärvenkatu 5 A Tavoite: Kurssilainen oppii hyödyntämään manuaalisen terapian keinoja CP-vammaisen terapiassa ottaen huomioon jokaisen vammaisen yksilölliset ominaisuudet. Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit ja muut asiasta kiinnostuneet Osallistujan tulee olla Suomen […]

Leikki-ikäisen mah­dol­li­suudet saa­vuttaa laaja toi­mijuus lihas­jän­teys­pul­mista huolimatta

Helsinki , Suomi

KOULUTUSTA LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE NDT/BOBATH -TERAPEUTEILLE LEIKKI-IKÄISEN MAHDOLLISUUDET SAAVUTTAA LAAJA TOIMIJUUS LIHASJÄNTEYSPULMISTA HUOLIMATTA B – tason koulutus Motto: Mahdollisuuksien näkeminen Aika: 11 – 13.4.2018 Paikka: Helsinki Kohderyhmä: NDT/Bobath-terapeutit. Osallistujan tulee olla Suomen NDT-yhdistyksen jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäsenyyttä ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteeseen suomenndtyhdistys@gmail.com Ilmoittautumisen yhteydessä kerro milloin ja missä olet suorittanut NDT/Bobath –perusopintokokonaisuuden ( […]