Koulutuspäivät/​ NDT-Tera­peutti, kuka kehittää työtäsi?

Hämeenlinna Hämeenlinna

Koulutuspäivät 8- 9.11.2016 Hämeenlinnassa NDT-TERAPEUTTI,  KUKA KEHITTÄÄ TYÖTÄSI? ( B-tason koulutus) Hinta 370 € Koulutuspäivien tarkoituksena on pysähtyä pohtimaan työotteen kehittymisen keinoja ja mahdollisuuksia. Mikä merkitys terapiatyön kehittämisellä on ja kenellä on siitä vastuu? Lisäksi koulutuspäivien aikana keskustellaan NDT, Bobath-lähestymistavan nykytilanteesta tavoitteena NDT:hen liittyvien käsitteiden selventyminen ja syveneminen terapeuteille ja sitä kautta muille asiasta kiinnostuneille. Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2016 mennessä: […]

Manu­aa­lisen terapian mah­dol­li­suudet CP-vam­maisen terapiassa

Oulu

Koulutusta lasten kanssa työskenteleville: MANUAALISEN TERAPIAN MAHDOLLISUUDET CP-VAMMAISEN TERAPIASSA Koulutus sisältää teoriaa rangan ja raajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, käytännönharjoituksia nivelten mobilisoivasta käsittelystä ja lihasvenytyksistä sekä demonstraatioita CP-vammaisten terapiasta. Aika: 8-10.2.2017 ja 30-31.3.2017 Paikka: Oulu Tavoite: Kurssilainen oppii hyödyntämään manuaalisen terapian keinoja CP-vammaisen terapiassa ottaen huomioon jokaisen vammaisen yksilölliset ominaisuudet. Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit ja muut […]

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys - mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18kk)

Jyväskylä, Cygnaeustalo Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

LAPSEN SENSOMOTORINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIKKUMISTA (0-18KK) (Johdanto-taso)   Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. Se antaa myös tietoa parhaaseen mahdolliseen ohjaamiseen silloin, kun […]

Altaalla har­joittelu lapsen kanssa

Oulu, Myllytullinkatu 7 Myllytullinkatu 7, Oulu

Koulutusta lasten kanssa työskenteleville: Altaalla harjoittelu lapsen kanssa (johdantotaso) Miten harjoittelen lapsen kanssa altaassa? Kuinka harjoittelussa voin ottaa huomioon lapsen kuntoutuksen tavoitteet ja edistää niitä allastyöskentelyssä? Mitä etuja on vedestä elementtinä? Miten käytän harjoittelussa NDT/Bobath lähestymistavan mukaisia harjoitteita ja hyödynnän fasilitaation osaamista? Aika: 28.-29.8.2017 Paikka: Tervaväylä, Lohipadon yksikkö Myllytullinkatu 7, Oulu Tavoite: Oletko valmis kurkkaamaan pinnan […]

NDT/­Bobath- vauvakurssi

Oulu

Koulutusta lasten kanssa työskenteleville: NDT/Bobath -vauvakurssi C TASON koulutus    ​I jakso: 20-29.11.2017  II jakso: 8-16.1.2018   Kurssille osallistuminen edellyttää NDT/Bobath -peruskurssin suorittamista ja mielellään  kahden vuoden työskentelyä sen jälkeen lasten parissa.   Paikka: Oulu   Tavoite: Kehittyä vauvaikäisen terapiataidoissa.   Kohderyhmä: Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit Osallistujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsen.  Jos et vielä ole jäsen, hae jäsenyyttä […]

Miten vauva har­joit­telee NDT/ Bobath -vauvaterapiassa?

Helsinki

Miten vauva harjoittelee NDT/ Bobath -vauvaterapiassa?   C – tason koulutus NDT/Bobath – vauvakurssin käyneille  Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kehittyy vauvaikäisen kanssa työskennellessään ohjaamaan vauvan harjoittelua niin, että vauva on aktiivinen ja voi oppia uusia taitoja. Koulutukseen liittyen osallistujat laativat etukäteistehtävän, jossa kuvatallenteella näkyy vauvaikäisen (1–18 kk) poikkeavaa liikkumista ja lyhyesti jokin terapiatilanne, jossa […]

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys - mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18KK)

Helsinki

Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. Se antaa myös tietoa parhaaseen mahdolliseen ohjaamiseen silloin, kun kehitys ei […]

Manu­aa­lisen terapian mah­dol­li­suudet CP-vam­maisen terapiassa

Tampere Tampere

Koulutus sisältää teoriaa rangan ja raajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, käytännönharjoituksia nivelten mobilisoivasta käsittelystä ja lihasvenytyksistä sekä demonstraatioita CP-vammaisten terapiasta. Aika: 21.-23.3.2018 ja 19.-20.4.2018 Paikka: Tampere, Fysios Terapia-team Oy:n tilat, Pyhäjärvenkatu 5 A Tavoite: Kurssilainen oppii hyödyntämään manuaalisen terapian keinoja CP-vammaisen terapiassa ottaen huomioon jokaisen vammaisen yksilölliset ominaisuudet. Kohderyhmä: Fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit ja muut asiasta kiinnostuneet Osallistujan tulee olla Suomen […]

Leikki-ikäisen mah­dol­li­suudet saa­vuttaa laaja toi­mijuus lihas­jän­teys­pul­mista huolimatta

Helsinki

KOULUTUSTA LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE NDT/BOBATH -TERAPEUTEILLE LEIKKI-IKÄISEN MAHDOLLISUUDET SAAVUTTAA LAAJA TOIMIJUUS LIHASJÄNTEYSPULMISTA HUOLIMATTA B – tason koulutus Motto: Mahdollisuuksien näkeminen Aika: 11 – 13.4.2018 Paikka: Helsinki Kohderyhmä: NDT/Bobath-terapeutit. Osallistujan tulee olla Suomen NDT-yhdistyksen jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäsenyyttä ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteeseen suomenndtyhdistys@gmail.com Ilmoittautumisen yhteydessä kerro milloin ja missä olet suorittanut NDT/Bobath –perusopintokokonaisuuden ( […]

Pieni lapsi kommunikointikumppanina

Hämeenlinna Hämeenlinna

PIENI LAPSI KOMMUNIKAATIOKUMPPANINA (B-TASO) Koulutuksen tavoite: antaa kurssilaiselle valmiuksia auttaa pienen, alle 3-vuotiaan lapsen esteetöntä viestintää sekä tukea varhaisen kommunikoinnin kehitystä terapiassa. Ajankohta: 23. -25.5.2018 Paikka: Wetterhoffin talo, Wanha Kutomo, Wetterhoffinkatu 4, 13100 Hämeenlinna Kurssin hinta: 550 € Sitovat ilmoittautumiset 4.5.2018 mennessä Heli-Maija Rajaniemelle: heli-maija.rajaniemi(at)terapiapaja.info Koulutukseen osallistujan tulee olla yhdistyksen jäsen: http://www.ndt-yhdistys.fi/jaseneksi Kohderyhmä: NDT/Bobath –fysioterapeutit ja –toimintaterapeutit Kouluttajat: pt, NDT/Bobath –seniorikouluttaja Hannele […]

ETTHNO (Elastic The­ra­peutic Taping in Head, Neck and Oro­facial disorders)

Helsinki, Malmitalo Ala-Malmin tori 1, Helsinki

Lasten Fysioterapia ry:n ja Suomen NDT -yhdistyksen yhteiskoulutus. ETTHNO (Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders) 28-29.8.2018 klo 8.45-17.00, Helsinki Koulutksen sisältö: This course is a practical trainin course designed to demonstrate how elastic therapeutic taping can be used as sole treatment modality or together with and complementing other therapeutic interventions. Koulutus on […]

NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2018-2019 Helsingissä

Helsinki

NDT/Bobath – vauvaterapiakoulutus 2018 -2019 Helsingissä C – tason koulutus NDT/Bobath – peruskoulutuksen käyneille terapeuteille Aika:1. jakso 19.11. - 28.11.2018 2. jakso 14.01. - 22.01.2019 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kehittää taitojaan vauvaikäisen (0-18 kk) kokonaiskehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa sekä terapian suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että osaa tarvittaessa muuttaa terapian kulkua huomioiden myös vanhempien ja […]