NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2018-2019 Helsingissä

Helsinki , Suomi

NDT/Bobath – vauvaterapiakoulutus 2018 -2019 Helsingissä C – tason koulutus NDT/Bobath – peruskoulutuksen käyneille terapeuteille Aika:1. jakso 19.11. - 28.11.2018 2. jakso 14.01. - 22.01.2019 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kehittää taitojaan vauvaikäisen (0-18 kk) kokonaiskehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa sekä terapian suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että osaa tarvittaessa muuttaa terapian kulkua huomioiden myös vanhempien ja […]

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys - mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18KK)

Oulu, Pohto Vellamontie 12, Oulu, Suomi

LAPSEN SENSOMOTORINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIKKUMISTA (0-18KK) (Johdanto-taso) Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. Se […]

Muu­toksia aika­tau­luihin! NDT/ BOBATH -perus­o­pinnot Hel­sin­gissä 2019 - 2020

NDT/ BOBATH -PERUSOPINNOT Helsingissä 2019 - 2020 Koulutuskokonaisuus CP-vamman ja sen kaltaisten oireyhtymien vaikutuksesta lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen. Koulutus antaa lisävalmiuksia terapeuttien analysointi- ja työskentelytaitoihin NDT/Bobath -lähestymistavan mukaisesti.   HUOM!!!!! Perusopintojen viimeiset koulutusviikot on siirretty seuraavasti: Vauvojen terapia 24.-28.8.2020 5. Jakso 28.9.-9.10.2020 Koulutuspaikkana on Iiris -keskus.     Koulutuskokonaisuuden pituus on 10 viikkoa, […]

NDT/​Bobath –tera­peutti työs­ken­te­lynsä sanoit­tajana – ”onko se niin tarkkaa..”

Helsinki , Suomi

NDT/Bobath –terapeutti työskentelynsä sanoittajana – ”onko se niin tarkkaa..” Kolmen päivän päivityskoulutus NDT/Bobath –terapeuteille  (B-taso) Koulutuksessa tarkastellaan NDT/Bobath –ajattelua nykyaikaisten liikkumisen säätelyn ja oppimisen teorioiden näkökulmasta.  Harjoitellaan käytännössä ennakkotehtävien esimerkkien avulla miten toimijuuden kehittymiseen voidaan vaikuttaa ohjaamisen keinoin.  Yhdistetään teoriaa ja fasilitaation keinoja. (Fasilitaatio/fasilitoituminen = liikkumisen ohjaaminen ja oppiminen palaute-ennakointijärjestelmän avulla) Aika:  3-5.10.2019 Paikka:  Helsinki Tavoite:  […]

”Jotain uutta ja jotain vanhaa”, B-tason koulutus

Oulu , Suomi

”Jotain uutta ja jotain vanhaa”, B-tason koulutus Aika: 27.-31.1.2020 Paikka: Oulu Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla ehkä on vierähtänyt aikaa NDT/Bobath perusopinnoista tai viimeisestä täydennyskoulutuksesta. Koulutus sisältää päivitettyä NDT/Bobath- lähestymistavan keskeisintä sisältöä. Koulutuksessa pohditaan yhdessä leikin käyttöä terapiassa. Miten lapsi harjoittelee leikissä karkea- ja hienomotorisia taitoja? Miten pohdin ja kirjaan lapsen toimimista NDT/Bobath lähestymistapaa hyödyntäen. Tavoite: Osallistujan NDT/Bobath […]

NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2020-2021 Oulussa

Oulu , Suomi
Osallistujat: 0 / ∞

NDT/Bobath – vauvaterapiakoulutus 2020-2021 C – tason koulutus NDT/Bobath – peruskoulutuksen käyneille terapeuteille Aika:    1. jakso 23.11. – 2.12.2020       2. jakso 11.01. - 19.01.2021 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kehittää taitojaan vauvaikäisen (0-18 kk) kokonaiskehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa sekä terapian suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että osaa tarvittaessa muuttaa terapian kulkua huomioiden myös vanhempien ja ympäristön […]

2300€

LAPSEN SEN­SO­MO­TO­RINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIK­KU­MISTA (0-18KK) (Joh­danto-taso)

Helsinki , Suomi
Osallistujat: 0 / ∞

LAPSEN SENSOMOTORINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIKKUMISTA (0-18KK) (Johdanto-taso) Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. […]

800€ (5 pv)

Vauvan kehi­tyksen poik­kea­vuuksien tul­kit­se­minen – havain­tojen hyö­dyn­tä­minen terapiatyöskentelyssä .

Helsinki , Suomi
Osallistujat: 1 / 20

Vauvan kehityksen poikkeavuuksien tulkitseminen – havaintojen hyödyntäminen terapiatyöskentelyssä     C – tason koulutusta NDT/Bobath – vauvaterapeuteille Aika: 21.4. - 23.4.2021 Paikka: Helsinki, Zoom-yhteyden välityksellä Sisältö: 1. Normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen terapiatyöskentelyn perustana ” – onko se kuitenkaan niin selvää?” 2. Mitä eriasteisesti poikkeavat asennot ja liikkeet kertovat vauvan tulevasta kehityksestä? 3. Otteet ja tarkka ohjaaminen vauvan taitojen […]

550€

NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2021 Oulussa

Oulu , Suomi
Osallistujat: 0 / ∞

NDT/Bobath – vauvaterapiakoulutus 2021 Oulussa C – tason koulutus NDT/Bobath – peruskoulutuksen käyneille terapeuteille  Aika:    1. jakso   2.8. - 11.8.2021     2. jakso 9.9 - 17.9.2021 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kehittää taitojaan vauvaikäisen (0-18 kk) kokonaiskehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa sekä terapian suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että osaa tarvittaessa muuttaa terapian kulkua huomioiden myös […]

2300€

NDT/BOBATH -LÄHES­TY­MISTAPA - mitä se on? Verkkokoulutus

Osallistujat: 9 / ∞

NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAPA - mitä se on? Johdantotason koulutus Aika: 16.9., 14.10. ja 18.11.2021 Paikka: Verkkokoulutuksena, Zoom-yhteydellä Koulutus sopii myös niille NDT/Bobath -koulutetuille terapeuteille, jotka haluavat päivittää NDT/Bobath osaamistaan. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla herää kiinnostus NDT/Bobath -lähestymistapaa kohtaan. Tarkoituksena on, että NDT/Bobath -ajatteluun liittyvät myytit ja käsitykset selkenevät. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan terapian toteutumista lähi- ja etäterapioina. 1. […]

180€

LAPSEN SEN­SO­MO­TO­RINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIK­KU­MISTA (0-18KK)

LAPSEN SENSOMOTORINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIKKUMISTA (0-18KK) (Johdanto-taso) Vauvan liikkumisen ja aistien kehitystä ohjaavat geneettiset tekijät. Nykypäivänä ymmärretään myös ympäristön ja valintojen vaikutukset kehityksen etenemiseen. Liikkumistaitojen oppiminen antaa vauvalle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa hoitajan ja ympäristön kanssa, tämä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Ihmisen normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen on merkityksellistä vauvan kehityksen suunnan arvioinnissa. […]

LEIKKI - IKÄISEN OHJAA­MINEN NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAVASSA

LEIKKI - IKÄISEN OHJAAMINEN NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAVASSA Johdantotason koulutus moniammatillisesta näkökulmasta toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille. Koulutus sopii myös NDT/Bobath -koulutuksen käyneille terapeuteille, jotka haluavat päivittää NDT/Bobath osaamistaan. Aika ja paikka: 27. - 29.4.2022, Helsinki Koulutuksen sisältö: 1. Katsaus NDT/Bobath -ajatteluun 2. Keinoja vuorovaikutuksen tukemiseen 3. Mikä merkitys leikillä on lapsen kehitykseen 4. Miksi lapsen on tärkeää […]