LEIKKI - IKÄISEN OHJAA­MINEN NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAVASSA

LEIKKI - IKÄISEN OHJAAMINEN NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAVASSA Johdantotason koulutus moniammatillisesta näkökulmasta toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille. Koulutus sopii myös NDT/Bobath -koulutuksen käyneille terapeuteille, jotka haluavat päivittää NDT/Bobath osaamistaan. Aika ja paikka: 27. […]

LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA

LAPSEN KUNTOUTUMINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA 10vko koulutus Helsinki 2022 - 2023 Koulutuskokonaisuus CP-vamman ja sen kaltaisten oireyhtymien vaikutuksesta lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen. Koulutus antaa lisävalmiuksia terapeuttien analysointi- ja työskentelytaitoihin […]

Vauva har­joit­telee ja oppii, C-tason koulutus

Vauva harjoittelee ja oppii   C-tason koulutus Aika: 26 -28.4.2023 Helsingissä  Koulutuksen sisältö: Miten NDT/Bobath -lähestymistavassa vauvan havainnointi ja johtopäätökset siitä määrittävät terapian aloitusta, toteutusta ja muutostarvetta? Miten tarkka harjoittelu […]