LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA

LAPSEN KUNTOUTUMINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA 10vko koulutus Helsinki 2022 - 2023 Koulutuskokonaisuus CP-vamman ja sen kaltaisten oireyhtymien vaikutuksesta lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen. Koulutus antaa lisävalmiuksia terapeuttien analysointi- ja työskentelytaitoihin […]

Kou­lutus siirtyy mah­dol­li­sesti myö­hempään ajan­kohtaan. Käsitä käsitteet - sanoit­ta­misen ja kir­jaa­misen kehit­ty­minen NDT/​Bobath -ajattelussa

Käsitä käsitteet - sanoittamisen ja kirjaamisen kehittyminen NDT/Bobath -ajattelussa, B -taso  Päivitetty 13.9.2022 Koulutus siirtyy mahdollisesti myöhempään ajankohtaan. Motto: “Todellisuutta tehdään sanoilla” (Panu Moilanen, 2022)   Aika:      26 -28.10.2022 ja […]