LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHES­TY­MIS­TA­VASSA, A-TASO

LAPSEN KUNTOUTUMINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA, A-TASO 25.9.2023 - 24.5.2024   Oulussa   Koulutuskokonaisuus on CP-vamman ja sen kaltaisten oireyhtymien vaikutuksesta lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen. Opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Opinnoissa on jaksotettuina […]