Koko päivä

Vauvan kehi­tyksen poik­kea­vuuksien tul­kit­se­minen – havain­tojen hyö­dyn­tä­minen terapiatyöskentelyssä .

Helsinki

Vauvan kehityksen poikkeavuuksien tulkitseminen – havaintojen hyödyntäminen terapiatyöskentelyssä     C – tason koulutusta NDT/Bobath – vauvaterapeuteille Aika: 21.4. - 23.4.2021 Paikka: Helsinki, Zoom-yhteyden välityksellä Sisältö: 1. Normaalin sensomotorisen kehityksen tunteminen terapiatyöskentelyn perustana […]

550€
Käynnissä oleva