Kar­ja­lainen Taina

Ammatti

Eri­kois­pu­he­te­ra­peutti, neu­ro­lo­giset häiriöt, FL

Lääni

Kunta

Oulu