Jaakkola Ville-Antti

Ammatti

Fysio­te­ra­peutti

Lääni

Kunta

Oulu

Katuosoite

Val­tatie 47