Nik­ka­rinen Elisa

Ammatti

Fysio­te­ra­peutti

Lääni

Kunta

Rova­niemi