Jout­si­niemi Ilona

Ammatti

Fysio­te­ra­peutti

Lääni

Kunta

Tampere

Katuosoite

Tam­pereen kau­punki, Lasten ja nuorten polikli­nikka, Tipotie 4, 33230 Tampere