Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Vauvan kehi­tyksen poik­kea­vuuksien tul­kit­se­minen – havain­tojen hyö­dyn­tä­minen terapiatyöskentelyssä .

21.4.2021 - 23.4.2021

550€

Vauvan kehi­tyksen poik­kea­vuuksien tulkitseminen –
havain­tojen hyö­dyn­tä­minen terapiatyöskentelyssä 

C – tason kou­lu­tusta NDT/​Bobath – vauvaterapeuteille

Aika: 21.4. - 23.4.2021

Paikka: Hel­sinki, Zoom-yhteyden välityksellä

Sisältö: 1. Nor­maalin sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen tun­te­minen tera­pia­työs­ken­telyn perustana
” – onko se kui­tenkaan niin selvää?”

2. Mitä erias­tei­sesti poik­keavat asennot ja liikkeet ker­tovat vauvan tule­vasta kehityksestä?

3. Otteet ja tarkka ohjaa­minen vauvan tai­tojen kehit­ty­misen perustana

4. Tarkan ohjaa­misen suoman palaute- enna­koin­ti­jär­jes­telmän mer­kitys vauvan kehitykseen

5. Pro­fessori Leena Haataja kertoo äly­vaat­teiden mah­dol­li­suuk­sista havaita varhaisen
kehi­tyksen poikkeavuuksia

Koh­de­ryhmä: NDT/​Bobath – vau­va­te­ra­pia­kou­lu­tuksen käyneet terapeutit.
Suomen NDT- yhdistys kou­luttaa vain jäse­niään, jos et ole vielä jäsen,
hae jäse­nyyttä lähet­tä­mällä postia: suomenndtyhdistys(at)gmail.com

Kou­lut­tajat:    Päivi Kor­pinen, NDT/­Bobath- seniori- ja vauvaterapiakouluttaja
Aini Vir­tanen, NDT/­Bobath- seniori- ja vauvaterapiakouluttaja
Reetta Tuo­misto, NDT/​Bobath – kou­luttaja- ja vauvaterapiakouluttaja
Karla Pesonen -Wikman, NDT/​Bobath -seniorikouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus: yksi (1) opin­to­piste, sisältäen kaksi ennak­ko­teh­tävää sisältäen kolme etä­opis­ke­lu­päivää Zoom-yhteydellä

Kou­lu­tuksen hinta: 500 e

Kou­lu­tuksen osal­lis­tu­ja­määrä: 20 NDT/​Bobath – vau­va­te­ra­peuttia ilmoittautumisjärjestyksessä

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset 3.3.2021 men­nessä osoitteeseen:
paivi.m.korpinen(at)gmail.com
Ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä mai­nitse yhteys­tiedot, NDT/​Bobath –
perus­o­pin­tojen ja -vau­va­te­ra­pia­kou­lu­tuksen val­mis­tu­mis­vuosi ja paikka
sekä vastuukouluttajat.

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50 % kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Sovi jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Tie­dus­telut: Päivi Korpinen
paivi.m.korpinen(at)gmail.com
0400704649

Tiedot

Alkaa:
21.4.2021
Loppuu:
23.4.2021
Hinta:
550€

Järjestäjä

Päivi Kor­pinen
Puhelin:
040 070 4649
Sähköposti:
pm.korpinen@kolumbus.fi

Tapahtumapaikka

Hel­sinki
Suomi + Google Map
Osallistujat: 1 / 20

Rekisteröitymiset on suljettu tähän tapahtumaan.