Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

NDT/​Bobath –tera­peutti työs­ken­te­lynsä sanoit­tajana – ”onko se niin tarkkaa..”

3.10.2019 - 15.10.2019

NDT/​Bobath –tera­peutti työs­ken­te­lynsä sanoit­tajana – ”onko se niin tarkkaa..”

Kolmen päivän päi­vi­tys­kou­lutus NDT/​Bobath –tera­peu­teille  (B-taso)

Kou­lu­tuk­sessa tar­kas­tellaan NDT/​Bobath –ajat­telua nyky­ai­kaisten liik­ku­misen sää­telyn ja oppi­misen teo­rioiden näkö­kul­masta.  Har­joi­tellaan käy­tän­nössä ennak­ko­teh­tävien esi­merkkien avulla miten toi­mi­juuden kehit­ty­miseen voidaan vai­kuttaa ohjaa­misen keinoin.  Yhdis­tetään teoriaa ja fasi­li­taation keinoja. (Fasilitaatio/​fasilitoituminen = liik­ku­misen ohjaa­minen ja oppi­minen palaute-enna­koin­ti­jär­jes­telmän avulla)

Aika:  3-5.10.2019

Paikka:  Helsinki

Tavoite:  NDT/​osaaminen päi­vittyy (esi­mer­kiksi, jos NDT/​Bobath –perus­o­pin­noistasi on jo aikaa).  Päi­vit­ty­misen myötä saat työ­kaluja terapian tarpeen ja toteu­tuksen perus­te­luille.  Tera­piassa har­joit­televa yksilö hyötyy tera­peutin moni­puo­li­sista ohjaamistaidoista.

Koh­de­ryhmä:   NDT/​Bobath –tera­peutit.  Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsen.  Jos et vielä ole jäsen hae jäse­nyyttä www.ndt-yhdistys.fi->yhdistys->jäse­neksi

Kou­lut­tajat:  NDT/​Bobath -kou­lut­tajat  Karla Pesonen-Wikman, Reetta Tuo­misto, Päivi Korpinen

Kou­lu­tuksen laajuus:  Yksi opin­to­piste, sisältäen kolme kou­lu­tus­päivää ja ennakkotehtävän

Kou­lu­tuksen hinta:  550 euroa, sisältää kahvit

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset:  10.8.2019 men­nessä karla.pesonen(at)gmail.com. Kou­lu­tukseen mahtuu 20 osal­lis­tujaa ilmoittautumisjärjestyksessä

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot:  Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen veloi­tamme 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta.  Kou­lu­tuksen alettua sitoudut mak­samaan koko kou­lu­tus­maksun. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee.  Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­mis­määrän vuoksi.

Annan mie­lelläni lisä­tietoja:  Karla Pesonen-Wikman    karla.pesonen(at)gmail.com

Tiedot

Alkaa:
3.10.2019
Loppuu:
15.10.2019

Järjestäjä

Karla Pesonen-Wikman
Puhelin
040 537 4757
Sähköposti
karla.pesonen@gmail.com

Tapahtumapaikka

Hel­sinki
Suomi + Google Map