Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

MIKÄ HYÖ­DYTTÄÄ? KUINKA NDT/BOBATH -LÄHES­TY­MISTAPA OHJAA PÄÄ­TÖK­SEN­TEKOA TERAPIATYÖSKENTELYSSÄ?

23.3.2022 - 25.3.2022

550€

MIKÄ HYÖ­DYTTÄÄ? KUINKA NDT/BOBATH -LÄHES­TY­MISTAPA OHJAA PÄÄ­TÖK­SEN­TEKOA TERAPIATYÖSKENTELYSSÄ?
B-tason kou­lutus NDT/​Bobath -perus­o­pinnot suorittaneille

“perkaan asioita aika syvältä, koska joskus nyans­seilla on mer­ki­tystä.” Sauli Nii­nistö, HS 12.7.2020

Aika: 23-25.3.2022
Paikka: Helsinki
Sisältö:
1.  Osal­lis­tujien ennakkoon tehdyt kuva­tal­lenteet, niiden hyöty amma­til­liseen kehit­ty­miseen ja lapsen edistymiseen
2. Tera­peutin, lapsen ja van­hempien tekemät havainnot ja tul­kinnat sekä niiden yhteys tule­vai­suuteen. Edu­kaation tärkeys
3. Sulavat ja oikein ajoi­tetut liikkeet ja niiden mer­kitys osal­lis­tu­misen monipuolisuuteen
4. Har­joit­telun moni­puo­li­suuden ja iän huo­mioo­not­ta­minen terapiatyöskentelyssä

Koh­de­ryhmä:
NDT/​Bobath -perus­o­pinnot suo­rit­taneet tera­peu­titit.  Suomen NDT-yhdistys ry kou­luttaa  jäse­niään. Jos et vielä ole jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia: Suomenndtyhdistys(at)gmail.com.

Kou­lut­tajat: NDT/​Bobath -kou­lut­tajat Päivi Kor­pinen, Karla Pesonen-Wikman, Reetta Tuomisto

Kou­lu­tuksen laajuus: Yksi (1) opin­to­piste, sisältäen kolme lähio­pe­tus­päivää ja ennakkotehtävän

Kou­lu­tuksen hinta: 550e , sisältää “väli­kahvit” kou­lu­tus­päivien aikana

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset:
29.1.2022 men­nessä karla.pesonen(at)gmail.com. 20 osal­lis­tujaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Kou­lu­tukseen mah­tuneet saavat vah­vis­tuksen osallistumisesta.
Kou­lu­tuksen peruutusehdot:
Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Kurssin alettua sitoudut mak­samaan koko kurs­si­maksun. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Lisä­tietoja annamme mielellämme ☺
Karla Pesonen-Wikman karla.pesonen(at)gmail.com

Kau­punki:
Hel­sinki
Ajan­kohta:
23. - 25.03.2022

Tiedot

Alkaa:
23.3.2022
Loppuu:
25.3.2022
Hinta:
550€

Järjestäjä

Karla Pesonen
Sähköposti:
karla.pesonen@gmail.com

Tapahtumapaikka

Hel­sinki
Suomi + Google Map
Osallistujat: 0 / 20

Vain 20 paikkaa jäljellä

Tietosuojaseloste
Loading gif

Oletko jo rekisteröitynyt?

Käytä tätä työkalua hallitaksesi rekisteröitymistäsi.