Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

LEIKKI - IKÄISEN OHJAA­MINEN NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAVASSA

27.4.2022 - 29.4.2022

LEIKKI - IKÄISEN OHJAA­MINEN NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAVASSA

Joh­dan­to­tason kou­lutus moniam­ma­til­li­sesta näkö­kul­masta toi­minta-, puhe- ja fysio­te­ra­peu­teille. Kou­lutus sopii myös NDT/​Bobath -kou­lu­tuksen käy­neille tera­peu­teille, jotka haluavat päi­vittää NDT/​Bobath osaamistaan.

Aika ja paikka: 27. - 29.4.2022, Helsinki

Kou­lu­tuksen sisältö:

1. Katsaus NDT/​Bobath -ajatteluun

2. Keinoja vuo­ro­vai­ku­tuksen tukemiseen

3. Mikä mer­kitys lei­killä on lapsen kehitykseen

4. Miksi lapsen on tärkeää saada kätensä käyttöön

5. Ohjaa­miseen mer­kitys lapsen osallisuuteen

Kou­lu­tuksen laajuus 1,5 opin­to­pis­tettä sisältäen myös kou­lu­tuksen jäl­keisen reflektointitehtävän

Kou­lu­tuksen hinta: 500 euroa (ALV 0%)

Kou­lut­ta­ja­työ­ryhmä:

Oili Ala­salmi, toi­min­ta­te­ra­peutti, NDT/​Bobath -kouluttaja

Silja Ikonen, puhe­te­ra­peutti, NDT/​Bobath -kouluttaja

Päivi Kor­pinen, fysio­te­ra­peutti, NDT/​Bobath -seniori- ja -vauvaterapiakouluttaja

Reetta Tuo­misto, fysio­te­ra­peutti, NDT/​Bobath -kou­luttaja ja -vauvaterapiakouluttaja

Kou­lu­tukseen otetaan 24 osal­lis­tujaa ilmoittautumisjärjestyksessä

Sitova ilmoit­tau­tu­minen 31.3.2022 men­nessä paivi.​m.​korpinen@​gmail.​com

Ilmoit­tau­tuessasi kou­lu­tukseen ilmoita seu­raavat tiedot:

- nimi, kotio­soite, puhe­lin­numero ja sähköposti:

- ammatti

- NDT/­Bobath-perus­o­pinnot, milloin:

- mak­sajan nimi:

- mak­sajan säh­kö­pos­tio­soite tai verk­ko­las­kuo­soite (muista mainita operaattori):

Suomen NDT-yhdistys kou­luttaa vaan jäse­niään. Jos et ole vielä yhdis­tyksen jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia suomenndtyhdistys(at)gmail.com.

Peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän jälkeen veloi­tamme peruu­tuk­sista 50% kou­lu­tuksen hin­nasta. Sovi jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys kou­lu­tuksen osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Tie­dus­telut: Oili.​alasalmi@​gmail.​com ja paivi.​m.​korpinen@​gmail.​com

 

Tiedot

Alkaa:
27.4.2022
Loppuu:
29.4.2022