Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Leikki-ikäisen mah­dol­li­suudet saa­vuttaa laaja toi­mijuus lihas­jän­teys­pul­mista huolimatta

11.4.2018 - 13.4.2018

KOU­LU­TUSTA LASTEN KANSSA TYÖS­KEN­TE­LE­VILLE NDT/BOBATH -TERA­PEU­TEILLE LEIKKI-IKÄISEN MAH­DOL­LI­SUUDET SAA­VUTTAA LAAJA TOI­MIJUUS LIHAS­JÄN­TEYS­PUL­MISTA HUOLIMATTA

B – tason koulutus

Motto: Mah­dol­li­suuksien näkeminen

Aika: 11 – 13.4.2018

Paikka: Hel­sinki

Koh­de­ryhmä: NDT/­Bobath-tera­peutit. Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT-yhdis­tyksen jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä säh­kö­pos­tio­soit­teeseen suomenndtyhdistys@​gmail.​com

Ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä kerro milloin ja missä olet suo­rit­tanut NDT/​Bobath –perus­o­pin­to­ko­ko­nai­suuden ( =”NDT/​Bobath –kurssi”) ja kuka on ollut kurssin kouluttajana.

Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­lis­tujan tera­pia­työs­ken­te­lyssä tar­vit­tavat taidot ja ana­ly­soin­tikyky syve­nevät. Osal­listuja saa työ­kaluja perus­tella ja selittää tera­piaan liit­tyvää pää­tök­sen­te­koaan. Kou­lu­tuksen aikana har­joi­tellaan sitä miten poik­kea­vasta lihas­jän­tey­destä huo­li­matta leikki-ikäinen lapsi voi kokea ikä­ta­soistaan leik­ki­mistä ja liik­ku­mista. Miten liik­ku­misen kehit­ty­misen tuke­minen lapsen arkiym­pä­ris­tössä laa­jentaa toi­mi­juuden mah­dol­li­suuksia leikki-ikäi­sellä, jolla on CP-vamma? Miten lapsen oma tie­toisuus omista kyvyistään kasvaa ja mikä tämän mahdollistaa?

Kou­lut­tajat: NDT/ Bobath – senio­ri­kou­lut­tajat Päivi Kor­pinen, Karla Pesonen-Wikman, Kaija Niemi, Pia Keränen

Kou­lu­tuksen laajuus: 1 opintopiste

Kou­lu­tuksen hinta 500 euroa

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset: Karla Pesonen-Wikman 26.2.2018 men­nessä  karla.pesonen(at)gmail.com

Kou­lu­tukseen mahtuu 16 osallistujaa

Kou­lu­tuksen peruutusehdot:

Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen veloi­tamme peruu­tuk­sista 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Kurssin alettua sitoudut mak­samaan koko kurs­si­maksun. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­mi­seesi ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi

Lisä­tietoja kou­lu­tuk­sesta: Karla Pesonen-Wikman karla.pesonen(at)gmail.com 040 537 4757

Tiedot

Alkaa:
11.4.2018
Loppuu:
13.4.2018

Järjestäjä

Karla Pesonen-Wikman
Puhelin:
040 537 4757
Sähköposti:
karla.pesonen@gmail.com

Tapahtumapaikka

Hel­sinki
Suomi + Google Map