Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Kou­lutus siirtyy mah­dol­li­sesti myö­hempään ajan­kohtaan. Käsitä käsitteet - sanoit­ta­misen ja kir­jaa­misen kehit­ty­minen NDT/​Bobath -ajattelussa

26 lokakuun @ 08:00 - 28 lokakuun @ 17:00

Käsitä käsitteet - sanoit­ta­misen ja kir­jaa­misen kehit­ty­minen NDT/​Bobath -ajat­te­lussa, B -taso

 Päi­vi­tetty 13.9.2022 Kou­lutus siirtyy mah­dol­li­sesti myö­hempään ajankohtaan.

Motto: “Todel­li­suutta tehdään sanoilla” (Panu Moi­lanen, 2022)

 

Aika:      26 -28.10.2022 ja refe­roin­ti­kes­kustelu 11.11.2022

Paikka:  Helsinki

Kou­lu­tuk­sessa pohditaan:

 • Miten NDT/​Bobath -ajat­te­lussa käsit­teiden mää­rittely ja sanoit­ta­minen ovat muut­tuneet ja kehittyneet?
 • Voiko kyky tarkkaan sanoit­ta­miseen olla yhtey­dessä tera­peutin oman työn tarkentumiseen?
 • Kai­paatko syvempää osaa­mista lapsen toi­mi­juuden kehit­ty­miseen liit­tyvän olen­naisen tiedon kir­jaa­mi­sesta, kun havainnoit ja työs­ken­telet lapsen kanssa?
 • Miten tera­piassa har­joit­televa lapsi hyötyy tera­peutin kyvystä sanoittaa ja kirjata tar­kasti? Onko sillä yhteyttä lapsen kuntoutumiseen?

Koh­de­ryhmä: Tera­peutit NDT/​Bobath

Suomen NDT-yhdistys kou­luttaa jäse­niään. Jos et vielä ole jäsen käy ilmoit­tau­tu­massa Suomen NDT-yhdis­tyksen verk­ko­si­vuilla www​.ndt​-yhdistys​.fi “Liity jäseneksi”

Kou­lu­tukseen mahtuu 24 osal­lis­tujaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä

Kou­lut­tajat:    NDT/​Bobath -kou­lut­tajat Päivi Kor­pinen, Karla Pesonen-Wikman, Reetta Tuomisto

Kou­lu­tuksen laajuus: 1,5 opin­to­pis­tettä: kolme lähio­pis­ke­lu­päivää, ennak­ko­tehtävä: kuva­tal­lenne ja kir­jal­linen osuus, yksi väli­tehtävä ja teh­tävän hen­ki­lö­koh­tainen refe­roin­ti­kes­kustelu osal­lis­tujan ja kou­lut­tajan kesken

Kou­lu­tuksen hinta: 550 euroa. Kou­lutus ei ole ALV alainen.

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset: 9.9.2022 men­nessä Anu Ris­ti­mäelle     anu1.ristimaki(at)gmail.com Ole tarkka ja kir­joita säh­kö­pos­tio­soite oikein, että tulee oikealle vas­taa­not­ta­jalle, kiitos!

Ilmoit­tau­tu­minen Anu Ris­ti­mäelle Word-lii­te­tie­dostona. Ilmoit­tau­tu­miseen tar­vit­tavat tiedot:

 • Kou­lu­tukseen osal­lis­tuvan nimi
 • Kotio­soite
 • Säh­kö­pos­tio­soite
 • Puhe­lin­numero
 • Ammatti
 • Milloin ja missä kou­lut­tau­tunut tera­peu­tiksi NDT/​Bobath?
 • Toteamus, että olet yhdis­tyksen jäsen (jos et ole niin liity jäse­neksi yhdis­tyksen verk­ko­si­vuilla ndt​-yhdistys​.fi koh­dasta “Liity jäseneksi”)
 • Osal­lis­tu­mis­maksun mak­sajan nimi (jos on eri kuin osal­lis­tujan nimi) ja säh­köiset las­ku­tus­tiedot: säh­kö­pos­tio­soite tai verk­ko­las­kuo­soite (muista mainita ope­raat­torin nimi)
 • Jos maksat itse, oma säh­köinen laskutusosoitteesi

 

Lisä­tietoja kou­lu­tuksen sisäl­löstä: Karla Pesonen-Wikman    karla.pesonen(at)gmail.com

Kou­lu­tuksen peruutusehdot:

Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50 % kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Kou­lu­tuksen alettua sitoudut mak­samaan koko osal­lis­tu­mis­maksun.  Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Ter­ve­tuloa kou­lu­tukseen, kehi­tetään yhdessä NDT/​Bobath -ajat­telua ja sen sanoittamista!

 

Tiedot

Alkaa:
26 lokakuun @ 08:00
Loppuu:
28 lokakuun @ 17:00