Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

”Jotain uutta ja jotain vanhaa”, B-tason koulutus

27.1.2020 - 31.1.2020

”Jotain uutta ja jotain vanhaa”, B-tason koulutus
Aika: 27.-31.1.2020
Paikka: Oulu

Kou­lutus on tar­koi­tettu sinulle, jolla ehkä on vierähtänyt aikaa NDT/​Bobath perus­o­pin­noista tai vii­mei­sestä täydennyskoulutuksesta.

Kou­lutus sisältää päi­vi­tettyä NDT/­Bobath- lähes­ty­mis­tavan kes­kei­sintä sisältöä.

Kou­lu­tuk­sessa poh­ditaan yhdessä leikin käyttöä tera­piassa. Miten lapsi har­joit­telee lei­kissä karkea- ja hie­no­mo­to­risia taitoja? Miten pohdin ja kirjaan lapsen toi­mi­mista NDT/​Bobath lähestymistapaa hyödyntäen.

Tavoite: Osal­lis­tujan NDT/​Bobath osaa­minen päi­vittyy, päi­vit­tä­misen myötä saat työ­kaluja terapian toteu­tukseen ja terapian perusteluille.

Koh­de­ryhmä: NDT/​Bobath -terapeutit.

Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry.n jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia: suomenndtyhdistys@​gmail.​com

Kou­lut­tajat: Kaija Niemi, fysio­te­ra­peutti ja NDT/­Bobath- seniorkouluttaja
Oili Ala­salmi, toi­min­ta­ter­peutti ja NDT/­Bobath- kouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus: 2,5 opin­to­pis­tettä, sisältäen viisi lähio­pe­tus­päivää ja etukäteismateriaalia

Kou­lu­tuksen hinta: 800€ (5pv)

Ilmoit­tau­tu­miset: Sitovat ilmoit­tau­tu­miset osoit­teeseen oili.alasalmi(at)gmail.com 13.1.2020 men­nessä. Ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä mai­nitse yhteys­tiedot, ammatti, NDT/­Bobath-perus­o­pin­to­ko­ko­nai­suuden toteu­tu­mis­vuosi- ja paikka sekä vastuukouluttaja.

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Annamme mie­lel­lämme lisätietoja!

Kaija Niemi, kaija.niemi7(at)gmail.com
Oili Ala­salmi, oili.alasalmi(at)gmail.com

Tiedot

Alkaa:
27.1.2020
Loppuu:
31.1.2020

Järjestäjä

Oili Ala­salmi
Sähköposti:
oili.alasalmi@gmail.com

Tapahtumapaikka

Oulu
Suomi + Google Map