Kou­lu­tuksen pisteet

NDT/​Bobath -perus­o­pinnot, kesto ja opintopisteet

1982 12 viikkoa (Mary Quinton ja Elsbeth Köng) 17 opintopistettä

1985–2004, jolloin kou­lu­tusten kesto on vaih­dellut, opin­to­pisteet tulee perus­o­pin­tojen pituuden mukaan:

  • 8 viikon perus­o­pinnot ovat 12 opintopistettä
  • 9 viikon perus­o­pinnot ovat 13 opintopistettä
  • 10 viikon perus­o­pinnot ovat 15 opintopistettä

2005 alkaen kou­lutus on ollut 10 viikkoa ja sisäl­tänyt jak­soissa toteu­tettuja etu­käteis- ja väli­teh­täviä. Tällöin opin­to­pis­teitä on 20.

NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus, kesto ja opintopisteet

1995 3 viikkoa (Mary Quinton, Anke von Steiger ja Elsbeth Köng) 4,2 opintopistettä

1996–2007 2 viikkoa ja etu­käteen nor­maali sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen kertaus on 3 opintopistettä

2008–2013 13 päivää (2,5 viikkoa) ja etu­käteis- tai/​ja väli­tehtävä on 3,5 opintopistettä

2014 alkaen 3 viikkoa ja etu­käteis- sekä väli­tehtävä on 5 opintopistettä

Kahden viikon mit­tainen Speech Prac­ticum vastaa 3:a opin­to­pis­tettä.

Osal­lis­tujien täytyy siis katsoa todis­tuk­ses­tansa val­mis­tu­mis­vuosi ja sen mukaan opintopisteet!