Jäse­neksi

Jäse­neksi hake­minen ja omien yhteys­tie­tojen muutokset

1.3.2016 hyväk­sy­tyllä sään­tö­muu­tok­sella yhdis­tyksen jäse­neksi hyväk­sytään henkilö, joka on kiin­nos­tunut NDT/​Bobath -lähestymistavasta.

Yhdis­tyksen hal­litus käsit­telee jäsen­ha­ke­mukset kokouksessaan.

Omien yhteys­tie­tojen muu­tokset osoit­teeseen
suomenndtyhdistys(at)gmail.com

Vuoden 2023 jäsenmaksu

16. maa­lis­kuuta Suomen NDT-yhdis­tyksen vuo­si­kokous teki pää­töksen yhdis­tyksen jäsen­mak­susta, joka on 30 € vuodessa.