Hyvää joulua ja uutta vuotta!

 Kohta loppuu kiire, lento
– alkaa Joulun aika rento.
Hil­jai­suutta kuu­lostele,
nuku, syö ja nau­tiskele.
Kun­nossa on silloin kuosi
kun taas alkaa uusi vuosi!

Tun­nel­mal­lista Jou­lun­aikaa
ja kaikkea hyvää tule­valle vuo­delle toi­vottaen hal­litus ja kouluttajat