Hyvä­rinen Aija

Ammatti

Toi­min­ta­te­ra­peutti

Lääni

Kunta

Hel­sinki

Katuosoite

Kan­te­let­ta­rentie 4 E 49, 00420 Helsinki