Haltia Maarit

Ammatti

Fysio­te­ra­peutti (AMK)

Lääni

Kunta

Hämeen­linna

Katuosoite

Muo­na­mie­hentie 3