Suomen NDT-yhdistys

Fin­lands NDT/​Bobath förening ry
NDT/​Bobath

Ter­ve­tuloa Suomen NDT-yhdis­tyksen sivuille

NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaa käy­tetään maa­il­man­laa­jui­sesti eri­tyi­sesti neu­ro­lo­gisen kun­tou­tuksen saralla. Suomen NDT-yhdis­tyksen toi­minnan tavoit­teena on tätä lähes­ty­mis­tapaa käyttäen edistää niiden hen­ki­löiden kun­tou­tu­mista, joilla on han­ka­luuksia sen­so­mo­to­rii­kassa kes­kus­her­mos­to­vaurion tai muun sen kal­taisen tilan johdosta.

 

Yhdistys vastaa NDT/​Bobath -aiheisten kou­lu­tusten toteu­tu­mi­sesta ja kehit­ty­mi­sestä Suomessa.
Löydät meidät myös Facebookista.

Kuva: Liisa Uski, Media artist’s adventure

Ajan­koh­taista

Hyvää joulua ja uutta vuotta! 

 Kohta loppuu kiire, lento– alkaa Joulun aika rento.Hil­jai­suutta kuu­lostele,nuku, syö ja nau­tiskele.Kun­nossa on silloin kuo­sikun taas alkaa uusi vuosi! Tun­nel­mal­lista Joulunaikaaja

Lue lisää » 

Toi­min­tamme

Mikä on NDT/­Bobath-lähes­ty­mistapa?

Lue lisää »

Etsi lähelläsi toi­mivia terapeutteja

Lue lisää »

Hae Suomen NDT-yhdis­tyksen jäseneksi

Lue lisää »

Katso tulevat NDT/­Bobath-kou­lu­tukset

Lue lisää »

Liity jäse­neksi