Suomen NDT-yhdistys

Fin­lands NDT/​Bobath förening ry
NDT/​Bobath

Ter­ve­tuloa Suomen NDT-yhdis­tyksen sivuille

NDT/­Bobath-terapia on maa­il­man­laa­jui­sesti tun­nettu ja käy­tetty neu­ro­lo­gisen kun­tou­tuksen lähes­ty­mistapa. Suomen NDT-yhdis­tyksen toi­minnan tar­koi­tuksena on tätä lähes­ty­mis­tapaa käyttäen edistää niiden hen­ki­löiden hoitoa ja kun­tou­tu­mista, joilla on han­ka­luuksia liikkeen sää­te­lyssä kes­kus­her­mos­to­vau­riosta tai muusta sen kal­tai­sesta tilasta johtuen.

Yhdistys vastaa myös NDT/​Bobath -kou­lu­tusten toteut­ta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä Suomessa.

Löydät meidät myös Facebookista.

Kuva: Liisa Uski, Media artist’s adventure

Toi­min­tamme

Mikä on NDT/­Bobath-lähes­ty­mistapa?

Lue lisää »

Etsi lähelläsi toi­mivia terapeutteja

Lue lisää »

Hae Suomen NDT-yhdis­tyksen jäseneksi

Lue lisää »

Katso tulevat NDT/­Bobath-kou­lu­tukset

Lue lisää »

Liity jäse­neksi