Vehviläinen Jaana

NDT, Bobath -vauvaterapeutti
Ammatti: 
fysioteraoeutti
050 5021226
Katuosoite: 
Oikokatu 11 as 3
www.lahdenfysiotiimi.fi
Lääni: 
Etelä-Suomi
Kunta: 
Lahti