Suomen NDT-yhdistys ry

Suomen NDT-yhdistys ry – Finlands NDT-förening rf on perustettu 3.5.1996 ja rekisteröity 12.9.1997. Perustettaessa yhdistys oli NDT/Bobath -kouluttajien yhdistys, mutta sääntöihin tehtiin muutos 2.8.2000, jonka jälkeen yhdistyksen jäseneksi on voinut liittyä myös NDT/Bobath -koulutuksen saanut henkilö. 28.3.2008 sääntöjä muutettiin niin, että yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös NDT/Bobath -koulutuksessa oleva henkilö. 1.3.2016 hyväksytyllä sääntömuutoksella yhdistyksen jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on kiinnostunut NDT/Bobath- lähestymistavasta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää CP-vammaisten hoitoa ja kuntoutumista Suomessa NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -lähestymistapaa käyttäen ja kehittää CP-terapeuttien ammattitaitoa kotimaassa sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Suomen NDT-yhdistys ry vastaa NDT/Bobath -koulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä Suomessa. Ennen yhdistyksen perustamista NDT/Bobath -koulutustoiminnasta ja NDT/Bobath -terapian kehittämisestä vastasi Suomen CP-terapiayhdistyksen NDT-toimikunta.

 

Tiedote 7.12.2017

Suomen NDT -yhdistyksen vuoden viimeisessä kokouksessa 7.12.2017 on jouduttu sovitusti erotettu ne jäsenet jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua tänä vuonna 20176. Tämä toimintamalli on kirjanpidollisista syistä. Erotetut jäsenet poistetaan myös terapeuttihausta. Huolehdithan, että olet ilmoittanut toimivan sähköpostiosoitteesi NDT -yhdistykselle suomenndtyhdistys@gmail.com