Suomen NDT-yhdistys ry

Suomen NDT-yhdistys ry – Finlands NDT-förening rf on perustettu 3.5.1996 ja rekisteröity 12.9.1997. Perustettaessa yhdistys oli NDT/Bobath -kouluttajien yhdistys, mutta sääntöihin tehtiin muutos 2.8.2000, jonka jälkeen yhdistyksen jäseneksi on voinut liittyä myös NDT/Bobath -koulutuksen saanut henkilö. 28.3.2008 sääntöjä muutettiin niin, että yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös NDT/Bobath -koulutuksessa oleva henkilö. 1.3.2016 hyväksytyllä sääntömuutoksella yhdistyksen jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on kiinnostunut NDT/Bobath- lähestymistavasta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on, että Suomessa kehittyy terapeuttien tuloksellinen ammattitaito työskennellä NDT/Bobath -lähestymistavan mukaan henkilöiden kanssa, joilla on CP-vamma tai sen kaltainen tila. Tavoitteena on myös osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen NDT-yhdistys ry vastaa NDT/Bobath -opintojen toteutumisesta ja kehittymisestä Suomessa.

YHDISTYKSEN HALLITUS 2020:

Puheenjohtaja
Oili Alasalmi
oili.alasalmi(at)gmail.com, 050 5125495

Varapuheenjohtaja
Laura Einistö
laura.einisto(at)gmail.com, 050 5333840

Sihteeri
Nika Husso
nika.husso(at)gmail.com, 050 4126266

Rahastonhoitaja, varajäsen
Jonna Höynälä
ndtrahastonhoito(at)gmail.com

Jäsenvastaava, jäsensähköposti
Sanna Kujanpää
suomenndtyhdistys(at)gmail.com, 050 594 9221

Terapeuttilistan vastaava ja tiedottaja, Kotopro vastaava, kouluttajien ja hallituksen yhdyshenkilö
Silja Ikonen
silja.ikonen(at)puheterapeutti.fi, 040 5800829

Laskujen hyväksyjä ja maksaja, jäsen
Anu Ristimäki
anu1.ristimaki(at)gmail.com, 040 5894924

Mainosvastaava, varajäsen
Katariina Sandberg

Kaija Niemi, varajäsen
kaija.niemi7(at)gmail.com, 040 7186990

Nettisivujen työryhmä: Oili Alasalmi, Sanna Kujanpää, Nika Husso ja Anu Ristimäki

Vuoden 2020 jäsenmaksu on 0€. 

APURAHAKRITEERIT
- Yhtäjaksoinen Suomen NDT- yhdistyksen jäsenyys  vähintään 2 vuotta
- Apurahan kohteen on palveltava ja kehitettävä NDT/Bobath lähestymistapaa lasten kuntoutuksessa.
- Apurahaa voi hakea esim. koulutukseen, tutkimukseen tai muuhun kehittämistyöhön, joka hyödyttää NDT/Bobath lähestymistapaa ja/tai sen koulutusta Suomessa.
- NDT/Bobath kouluttajaksi kouluttautuva voi hakea siihen apurahaa enintään yhden 2 viikon jaksoa vastaavaa summaa.
- Apurahansaajan tulee lyhyesti raportoida hallitukselle ja/tai jäsenistölle koulutuksesta/kehittämistyöstä/tutkimuksesta.
- Pääsääntöisesti apurahaa ei myönnetä samalle henkilölle kahta kertaa kahden vuoden ajanjakson aikana.

- Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella yhdistyksen hallitukselta. Apurahahakemuksessa tulee ilmetä hakijan nimi, ammatti, yhteystiedot, haettavan apurahan summa sekä vapaamuotoinen kuvaus ja perustelut siitä mitä tarkoitusta varten apurahaa haetaan ja miten se palvelee ja/tai kehittää NDT/Bobath lähestymistapaa. Hakemuksesta tulee ilmetä myös kokonaiskustannukset.  Hallitus käsittelee apurahahakemuksia 2 kertaa vuodessa; toukokuussa ja marraskuussa. Hakemus tulee toimittaa yhdistyksen puheenjohtajalle 30.4. (toukokuun käsittely) ja 31.10 (marraskuun käsittely) mennessä. Apurahan hakijaan otetaan hallituksen kokouksen jälkeen henkilökohtaisesti yhteyttä.