Suomen NDT-yhdistys ry

Suomen NDT-yhdistys ry – Finlands NDT-förening rf on perustettu 3.5.1996 ja rekisteröity 12.9.1997. Perustettaessa yhdistys oli NDT/Bobath -kouluttajien yhdistys, mutta sääntöihin tehtiin muutos 2.8.2000, jonka jälkeen yhdistyksen jäseneksi on voinut liittyä myös NDT/Bobath -koulutuksen saanut henkilö. 28.3.2008 sääntöjä muutettiin niin, että yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös NDT/Bobath -koulutuksessa oleva henkilö. 1.3.2016 hyväksytyllä sääntömuutoksella yhdistyksen jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on kiinnostunut NDT/Bobath- lähestymistavasta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää CP-vammaisten hoitoa ja kuntoutumista Suomessa NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -lähestymistapaa käyttäen ja kehittää CP-terapeuttien ammattitaitoa kotimaassa sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Suomen NDT-yhdistys ry vastaa NDT/Bobath -koulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä Suomessa. Ennen yhdistyksen perustamista NDT/Bobath -koulutustoiminnasta ja NDT/Bobath -terapian kehittämisestä vastasi Suomen CP-terapiayhdistyksen NDT-toimikunta.

Vuoden 2018 jäsenmaksu on 30€.