NDT, Bobath -lähestymistapa toimintaterapiassa

Picture by ckmck / Flickr

NDT, Bobath -toimintaterapiassa pyritään tukemaan lapsen leikkiä, koulunkäyntiä ja omatoimisuutta vaikuttamalla lihasjänteyteen ja ohjaamalla oikeita liikemalleja.Toimintaterapiassa vahvistetaan mm. käsien ja näön käyttöä, erilaisia aistitoimintoja sekä hahmotusvalmiuksia, jotka ovat pohjana lapsen taidoille.