NDT/Bobath -lähestymistapa puheterapiassa

NDT/Bobath -puheterapiassa vaikutetaan lapsen liian korkeaan tai matalaan lihasjänteyteen ja siten luodaan mahdollisuus parempaan hengitykseen, äänentuottoon sekä oraali- ja puhemotoriikan kehitykselle. Kokonaismotoriikan hallinnan avulla helpotetaan kontrolloitujen ja eriytyneiden liikkeiden kehitystä ja edistetään siten kommunikaation ja syömisen valmiuksia.

Vauvaikäisten puheterapia painottuu oikeiden syömismallien ja varhaisen kommunikaation kehityksen tukemiseen sisältäen intensiivisen vanhempien ohjaamisen näissä asioissa.

Lasten puheterapian tavoitteet (n. kahden vuoden iästä lähtien) ovat jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisiä puhevamman tyypistä ja vaikeusasteesta riippuen. Puhekyvyttömän lapsen puheterapissa puheen kehityksen tukemiseen liittyy puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin harjoittelu ja käyttö.

Aikuisiässä puheterapiaa voidaan vielä järjestää jaksoina tarvittaessa esim. puheen selkiytymiseen, äänen käyttöön tai kommunikoinnin apuvälineen käyttöön liittyen. Puheterapiajakso voi olla tarpeen myös kommunikointitaidon ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi.