Tulevat koulutukset

Suomen NDT-yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa on 15.6.2015 alkaen käytössä NDT/Bobath -lähestymistapaan johdattelevien koulutusten lisäksi A-, B- ja C-tason koulutuksia sekä koulutuksia yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tällä jaottelulla halutaan selventää koulutusten sisältöä. Jatkossa koulutusilmoituksessa mainitaan minkä tason koulutuksesta on kyse.

NDT/Bobath -lähestymistapaan JOHDATTELEVIA koulutuksia ovat muun muassa Lapsen sensomotorinen kehitys, osa 1 ja osa 2 sekä lapsen vanhemmille tai lapsen kanssa työskenteleville henkilöille tarkoitetut koulutukset.

A-TASON koulutus on NDT/Bobath -perusopinnot, jonka tavoitteena on, että osallistuja omaksuu NDT/Bobath -konseptiin liittyvät perusasiat ja kykenee soveltamaan oppimaansa omassa työssään.

B-TASOA ovat koulutukset, joiden tavoitteena on NDT/Bobath -lähestymistavan päivittyminen osallistujalle, NDT/Bobath -taitojen soveltamisen kehittyminen ja monipuolistuminen ja osallistujan omien reflektointitaitojen vahvistuminen.

C-TASOA ovat esimerkiksi Speech Practicum-koulutus, NDT/Bobath -vauvaterapiakoulutus sekä muut edistyneen tason koulutukset, joilla syvennytään tiettyyn, rajattuun aihealueeseen syvällisesti ja tarkkaan paneutuen tavoitteena osallistujan ammatillisten valmiuksien lisääntyminen ja syveneminen.