Tulevat koulutukset

Suomen NDT-yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa on 15.6.2015 alkaen käytössä NDT/Bobath -lähestymistapaan johdattelevien kurssien lisäksi A-, B- ja C-tason kursseja sekä koulutuksia yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tällä jaottelulla halutaan selventää koulutusten sisältöä.  Jatkossa kurssi-ilmoituksessa mainitaan minkä tason koulutuksesta on kyse.

NDT/Bobath -lähestymistapaan JOHDATTELEVIA kursseja ovat muun muassa Lapsen sensomotorinen kehitys, osa 1 ja osa 2 sekä lapsen vanhemmille tai lapsen kanssa työskenteleville henkilöille tarkoitetut kurssit.

A-TASON kurssi on NDT/Bobath -peruskurssi, jonka tavoitteena on, että osallistuja omaksuu NDT/Bobath -konseptiin liittyvät perusasiat ja kykenee soveltamaan oppimaansa omassa työssään.

B-TASON kursseja ovat kurssit, joiden tavoitteena on NDT/Bobath -lähestymistavan päivittyminen osallistujalle,  NDT/Bobath -taitojen soveltamisen kehittyminen ja monipuolistuminen ja osallistujan omien reflektointitaitojen vahvistuminen.

C-TASON kursseja ovat esimerkiksi ns. Speech Practicum-kurssi, NDT/Bobath -vauvakurssi sekä muut edistyneen tason kurssit, joilla syvennytään tiettyyn, rajattuun aihealueeseen syvällisesti ja tarkkaan paneutuen tavoitteena osallistujan ammatillisten valmiuksien lisääntyminen ja syveneminen.