Kirjallisuutta

Autio Tuire:
Liiku ja leiki. Motorisia perusharjoitteita lapsille. VK-kustannus Oy.

Bly Lois:
Facilitation Techniques Based on NDT Principles. 1999.

Bly Lois:
Motor Skills Acquisition in the First Year. Therapy Skill Builders. 1994.

Campbell Susann K., Vander Linden Darl W., Palisano Robert J.:
Physical Therapy for Children. Third edition (+DVD). Saunders Elsevier. 2006.

Einspieler Christa, Prechtl Heinz F. R., Bos Arend F., Ferrari Fabrizio, Cioni Giovanni:
Prechtl´s Method on the Qualitive Assessment of General Movements in Preterm, Term and Young Infants (+ DVD). Mac Keith Press. 2004.

Niemelä Pirkko, Siltala Pirkko, Tamminen Tuula (toim.):
Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. WSOY. 2003.

Piper Martha C., Darrah Johanna:
Motor Assessment of the Developing Infant. Saunders Elsevier. 1994.

Salpa Pirjo:
Lapsen liikkumisen kehitys – Ensimmäinen ikävuosi. Tammi. 2007.

Salpa Pirjo, Autti-Rämö Ilona:
Lapsen ensimmäinen vuosi, kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Tammi. 2010.

Sandström Marita, Herrala Helinä, Kahrola Tytti:
Psykofyysinen ihminen. WSOY. 2008.

Sandström Marita:
Psyyke ja aivotoiminta - neurofysiologinen näkökulma. WSOY. 2010.

Sandström Marita:
Ratsastusterapian vaikutukset neurofysiologian ja tutkimustulosten näkökulmasta. Helsinki: Suomen kuntoutusliitto ry. 2000.

Schulman Marja:
Vauvahavainnointi - oppia observoimalla. Therapeija-säätiö. 2003.

Sillanpää M., Herrgård E., Iivanainen M. (toim.):
Lastenneurologia. Kustannus Oy Duodecim. 2004. 2. uud. painos.

Sinkkonen Jari, Kalland Mirjam:
Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY. 2005. 4. painos.

Woolfson Richard C.:
Vireä vauva. WSOY. 2006.
Touhukas taapero. WSOY. 2006.
Virkku vekara. WSOY. 2001.

KIRJALLISUUTTA SYÖMISEN JA NIELEMISEN ONGELMISTA JA TERAPIASTA:

Arvedson Joan, Brodsky Linda:
Pediatric swallowing and feeding assessment and management (Early childhood intervention series). Singular publishing Group. Inc., 41th Street, San Diego, California92105-1197.

Suzanne Evans Morris, Marsha Dunn Klein:
Pre-feeding skills. Therapy Skill Builders. 1987. A division of  Communication Skill Builders, 555 Academic Court, San Antonio, Texas.

Palmer, M M., Crawley,K., Blanco,I.:
Neonatal oral-motor assessment scale: a realibility study. Journal on perinatalogy 1993; 13(1):28 – 35.

KOMMUNIKAATIOON LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA:

Launonen, Korpijaakko-Huuhka (toim.):
Kommunikoinnin häiriöt. Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsingin yliopisto: Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 1996.

von Tezchner, Martinsen:
Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. 1999.

Siiskonen, Aro, Ahonen, Ketonen (toim.):
Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-kustannus. Jyväskylä. 2004. kirjatilaus@nmi.fi (Niilo Mäki Instituutti).

Kunnari, Savinainen-Makkonen (toim.):
Mistä on pienet sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys. WSOY. 2004. WSOY/ Tilauskonttori, Porvoo, puh. 019 576 26.

Launonen, Kaisa:
Vuorovaikutus - kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto ry. Helsinki. 2007.

Lisää kirjallisuuslähteitä tulossa!