Jäseneksi hakeminen ja omien yhteystietojen muutokset

1.3.2016 hyväksytyllä sääntömuutoksella yhdistyksen jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on kiinnostunut NDT/Bobath -lähestymistavasta.

Hae yhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksessaan.

Omien yhteystietojen muutokset osoitteeseen:  suomenndtyhdistys(at)gmail.com

Vuoden 2020 jäsenmaksu:

Korona - Covid-19. Poikkeustila. Karanteeni. Etäkuntoutus.  Digiloikka. Taloudellinen epävarmuus. Hämmennys. Pelko. Huoli…
Näiden sanojen ja tunteiden keskellä olemme saaneet nyt muutaman viikon elää. Monen terapeutin mieltä painaa omien perheiden sekä asiakasperheiden huoli, miten tästä selvitään.

12.maaliskuuta Suomen NDT-yhdistyksen vuosikokous teki päätöksen yhdistyksen jäsenmaksusta, joka on 30 €  vuodessa.
28.3. luultavasti ensimmäisen kerran yhdistyksen historiassa yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen, että jätämme tänä vuonna tuon jäsenmaksun keräämättä. Perusteluina vuosikokouksen vastaiselle päätökselle on poikkeamistila korona-pandemian vuoksi ja sen vaikutukset jäsenistön taloudelliseen tilanteeseen. Yhdistyksen hallitus on konsultoinut tilintarkastajaa ja hänen mukaansa poikkeustila voidaan katsoa riittäväksi perusteeksi vuosikokouksen päätöksestä poikkeamiseen.
Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti vanhat ja uudet jäsenet ovat oikeutettuja jäsenetuihin vuonna 2020 ilman jäsenmaksua.

Kirjoitan tätä viestiä kotona Inkoossa. Täällä Tähtelässä vietti vapaa-aikaansa myös entinen presidenttimme, jonka lainatuimpia lausahduksia oli:
"Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”
Toivon teille kaikille voimia ja jaksamista.

Oili Alasalmi - Suomen NDT-yhdistyksen puheejohtaja

Tietosuojaseloste Suomen NDT-yhdistys ry

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä:Suomen NDT-yhdistys ry - Finlands NDT förening rf ( y-tunnus 10744601)
○ Osoite:Bollstantie 4-6 C 1, 10210 Inkoo
○ Muut yhteystiedot: puheenjohtaja Oili Alasalmi p. 050 512 5495

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sanna Kujanpää, Suomen NDT-yhdistyksen jäsenasioista vastaava

○ Yhteystiedot:suomenndtyhdistys(at)gmail.com,  puh. 050 594 9221

3. Rekisterin nimi: Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste: Suomen NDT-yhdistys ry pitää yllä jäsenrekisteriä palvellakseen jäsenistöään. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on jäsentietojen ajantasainen hallinta jäsenkirjeiden ja jäsenmaksujen toimittamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö:
○ nimi
○ osoite
○ puhelinnumero
○ sähköpostiosoite 
○ ammatti
○ kurssivuosi
○ jäsenmaksuvelvoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään heidän suostumuksellaan sekä kirjanpidosta saadaan tieto jäsenmaksuista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan Suomen NDT-yhdistyksen hallituksen jäsenille silloin kun se on rekisteröidyn jäsentietojen hallinnan kannalta tarpeellista. Laskutuksen ja jäsenmaksujen toimittamisen yhteydessä luovutetaan nimi ja osoitetiedot rahastonhoitajalle sekä kirjanpitäjälle, jotka omalta osaltaan huolehtivat henkilötietojen asianmukaisesta ja lain vaatimasta käsittelytavasta. Jäsenen osallistuessa yhdistyksen järjestämään koulutukseen, luovutetaan kouluttajille tieto jäsenen nimestä ja jäsenyyden voimassaolosta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet: Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy jäsenrekisteriin tai yksilöllisiin tietoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Rekisteriin pääsyoikeus ja oikeus tehdä muutoksia rekisterissä oleviin tietoihin on vain Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsenvastaavalla. Tietoja säilytetään yhdistyksen käyttämässä FloMembers-ohjelmistossa. Yhdistyksen järjestelmätoimittaja on sitoutunut ylläpitämään henkilörekisterin sisältämät tiedot salassa ja käsittelemään tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen vaatimuksen huomioon ottaen.

10. Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi pyytää tarkasteltavaksi hänestä kirjattuja henkilötietoja ottamalla yhteyttä jäsenvastaavaan. Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa jäsenrekisteristä jäsenen pyydettyä yhdistyksestä eroamista kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä esiintyvän mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa mainituille yhteyshenkilöille kirjallisena.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä jäsenkirjeen lähettämisen osalta.